Вгору
Наука і правоохорона, 2013, №2 (українська версія)
Правоохоронна діяльність: пріоритети, реформування, стратегія розвитку
Криволапчук В. О. Напрями вдосконалення психологічного супроводу діяльності підрозділів кримінальної міліції органів внутрішніх справ України
Доля Л. М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю в Україні та окремих зарубіжних країнах
Адміністративне право і процес
Катеринчук І. П. Роль інформаційної логістики в системі інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів
Делія Ю. В., Мирошниченко О. О. Особливості реалізації громадянами України права на звернення до органів внутрішніх справ
Мельник О. М. Інформація в діяльності органів митної служби України
Кузьмін К. І. Принципи організації та діяльності прокуратури: проблеми визначення
Остапович В. П. Поняття та сутність державного контролю у сфері охоронної діяльності суб'єктів господарювання
Маляренко С. М. Про етику приватних нотаріусів та відповідальність за її порушення
Смерницький Д. В. Адміністративно-правове регулювання патентних досліджень
Дудник О. В. Поняття запобігання і протидії дитячому дорожньо-транспортному травматизму та особливості його забезпечення
Полетило К. С. Гідність та честь як об’єкти судового захисту та їх зв’язок з інформаційними правами і свободами людини в конституційних нормах країн Європейського Союзу
Беззубов Д. О. Правові виміри категорії “безпека”
Таможній О. В. Удосконалення надання адміністративних послуг населенню в Україні через Інтернет
Татарова Т. О. Поняття факторів середовища життєдіяльності, що впливають на благополуччя населення
Циганов О. Г. Деякі питання компетенції територіальних громад щодо створення підрозділів охорони правопорядку
Шамрай І. В. Зміст і значення принципу гуманізму в адміністративній діяльності міліції України
Шопіна І. М. Декілька питань щодо реалізації громадянами України права на самозахист
Щотова Ю. М. Санкціонування рішень роботодавця професійною спілкою як гарантія трудових прав працівників
Кримінальне право та кримінологія
Горох О. П. Зниження призначеної засудженому міри покарання на підставі ч. 3 ст. 74 Кримінального кодексу України (окремі проблеми судової практики)
Кулик О. Г. Заяви та повідомлення про злочини в Україні: кримінологічний аналіз
Сахно Р. І. Щодо визначення суб'єктивної сторони порушення права на захист (ст. 374 Кримінального кодексу України)
Близнюк І. Л. Організація роботи ДСБЕЗ МВС України з виявлення та документування злочинів та інших правопорушень, пов’язаних з користуванням нафтогазоносними надрами, транспортуванням, постачанням нафти і газу, виробництвом та реалізацією нафтопродуктів
Сахарова О. Б. Виявлення підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів та інших правопорушень, що вчиняються на фондовому ринку реєстраторами та депозитаріями (зберігачами) у процесі здійснення обліку прав власності на цінні папери
Гребенюк О. Я. Удосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з випробуванням лікарських засобів, в контексті європейської інтеграції
Федоров М. О. Поняття вини у сучасній юриспруденції
Жданкин В. А. Предмет преступления, предусмотренного ст. 224 УК Украины
Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова діяльність
Бобрицький Л. В. Особливості застосування кримінально-процесуального законодавства України за умов відсутності органів досудового розслідування
Пономаренко А. В. Особливості застосування запобіжних заходів за новим КПК України
Крошко В. П. Сыскология вне границ: о генезисе этики, морали и нравственности сыска
Фінансове право та податкові відносини
Музика-Стефанчук О. А. Сучасний погляд на міжнародне фінансове право та його джерела
Дмитрик О. О. Рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел фінансового права
Баланюк Л. Л. Електронно-банкнотна платіжна система як засіб забезпечення фінансової незалежності держави
Рядінська В. О. Визначення об’єкта податку на доходи фізичних осіб від процентів як елементу його правового механізму
Ніщимна С. О. Розуміння принципів публічного фінансового контролю
Поляничко А. О. Функціональність, нормативність та значення принципів права (на прикладі фінансового права)
Кобильнік Д. О. Деякі міркування щодо закріплення фінансово-правових категорій при реалізації регулюючої функції фінансового права
Онищук Н. Ю. Відповідальність у фінансово-правовому регулюванні
Цивільне право та цивільний процес. Сімейне право
Давид Л. Л. Еволюція правового регулювання та захисту суб’єктивних цивільних прав на промисловий зразок
Кушніренко Ю. М. Законодавчі вимоги до кандидатів в усиновлювачі та згода на усиновлення – обов’язкові умови його здійснення
Проблеми освіти та професійного вдосконалення. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Моцонелідзе І. О. Особливості індивідуально-профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками, які мають акцентуації характеру
Кирієнко Л. А. Особливості застосування психодіагностичних методів у практиці кадрового забезпечення системи МВС
Сторінки історії
Плугатар Т. А. Особливості організаційно-правових засад створення та діяльності Міністерства внутрішніх справ УНР за доби Центральної ради
Подоляка С. А. Історико-правовий огляд становлення прокурорської діяльності в Україні
Рецензії
Проценко Т. О. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності міліції
Біленчук П. Д. Наукове забезпечення детективної, розшукової і сискологічної діяльності: історико-правове дослідження нормативно-правового регулювання розвідки, контррозвідки, таємної агентури в Російській імперії (1907–1916 рр.)