Вгору
НАУКА І ПРАВООХОРОНА
ISSN (Print): 2072-8670
DOI: 10.36486/np
Журнал «Наука і правоохорона»

Науковий журнал «Наука і правоохорона» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління , правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються оригінальні науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки.

  • Засновано 2007 року.
  • Засновник – Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України.
  • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 13082-1966 Р від 21 серпня 2007 року.
  • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 26 травня 2014 року № 642).
  • Науковий журнал посів І місце в конкурсі на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2010 році, ІІ місце у 2011 і 2012 роках та ІІІ місце у 2014 році.
  • Рекомендований вченою радою Державного науково- дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Розділи журналу: