Вгору
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Журнал «Наука і правоохорона»

Головний редактор
ВЕРБЕНСЬКИЙ М. Г.,
д.ю.н., проф. (ДНДІ)

Заступник головного редактора
МУЗИКА А. А.,
д.ю.н., проф. (ДНДІ)

Відповідальний секретар
ПЛУГАТАР Т. А.,
к.ю.н., с.н.с. (ДНДІ )

АЛЕКСЄЄНКО І. В., д.політ.н., проф.(ДДУВС)
БАРКО В. І ., д.псх.н., проф. (ДНДІ )
БЕРЛАЧ Н. А., д.ю.н., проф. (ДНДІ )
БІЛОУС В. Т., д.ю.н., проф. (ДНДІ )
БОНДАРЕНКО В. Д., д.філос.н., проф. (ДНДІ )
БУХАНЕВИЧ О. М., д.ю.н., доцент (ХУУП)
ГЕЄЦЬ В. М., д.е.н., проф. (Ін-т екон. та прогнозування НАН України)

ДОЛЖЕНКОВ О. Ф., д.ю.н., проф. (Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського)
ЗАРОСИЛО В. О., д.ю.н., проф. (МАУП)
КОПИЛЕНКО О. Л., д.ю.н., проф. (Ін-т законодавства Верховної Ради України)
КОПОТУН І. М., д.ю.н., проф. (Academy HUSPOL, Czech Republik; EIDV, Slovakia)
КОРИСТІН О. Є., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
КРИВОЛАПЧУК В. О., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
КУЛИК О. Г., д.ю.н., с.н.с. (ДНДІ )
МАРТИНЕНКО О. А., д.ю.н., проф. (ДНДІ )
МИСЛИВИЙ В. А., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
MILAN HEJDIS, Paed.Dr., Ph.D. (Academy HUSPOL, Czech Republik)
НАВРОЦЬКИЙ В. О., д. ю. н., проф. (Львів. держ. універ.)
ПОПОВИЧ В. М., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
ПРОЦЕНКО Т. О., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
RALF HEDEL, Dr. PD (Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI, Dresden, Germany)
РЯДІНСЬКА В. О., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
СВИРИДЮК Н. П., д.ю.н., доцент, (ДНДІ)
ФЕДОТОВА Г. В., д.ю.н., с.н.с. (ДНДІ)
ШОПІНА І. М., д.ю.н., проф. (Військовий інститут Київського нац. універ. імені Тараса Шевченко)
БРІЄДЕ ЯУТРІТЕ, д.ю.н., проф., професор Латвійського університету (Латвія)
ЯРМИШ О. Н., д.ю.н., проф. (Ін-т законодавства Верховної Ради України)
ОПРИШКО І .В., к.ю.н., с.н.с., доцент (ДНДІ)