Вгору
Наука і правоохорона, 2017, №4 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Реформування правоохороних органів
Бобрицький Л. В. Проблеми адаптованості українського законодавства до загроз національній безпеці держави і військовій агресії
Бойко І. В. Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Ващук Н. Ф. Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України
Гришко О. М. Гармонізація законодавства України у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів із законодавством Європейського Союзу
Доля Л. М. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ
Качур І. А. Визначення правової природи адміністративної справи в судочинстві України
Кожухар О. В. Удосконалення взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду)
Коллер Ю. С., Бурбій А. В. Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Литвин Н. А. Теоретичні підходи щодо правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
Онищенко С. М. Етапи становлення права громадян на мирні зібрання в Україні
Плугатар Т. А. Правовий статус органів поліції України як суб’єктів адміністративно- юрисдикційної діяльності
Подойніцин В. М. Перспективні напрями адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони
Рогач Л. І. Принципи адміністративно-правової охорони господарських правовідносин
Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань
Самусь Є. В. Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України
Смерницький Д. В. Науково-технічна діяльність як об’єкт адміністративно-правового забезпечення
Уралова Ю. П. Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва
Христофоров А. Б. Місцеві податки та збори: деякі проблеми введення в дію
Шопіна І. М. Інформаційно-психологічні впливи як категорія інформаційного права: поняття, ознаки, особливості дослідження
Циганов О. Г. Передумови запровадження інституту адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні
Кримінальне право та кримінологія
Андрушко А. В. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника
Близнюк І. Л. Способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері державного резерву України
Блистів Т. І. Внутрішня (кримінальна, правоохоронна) розвідка в системі національної безпеки: зарубіжний досвід
Карпунцов В. В. Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування
Кулик О. Г. Прогнозування злочинності в Україні: нормативно-правовий аспект
Кулик О. Г., Филь Р. С. Злочини проти прав на об’єкти промислової власності: поняття, ознаки та склад
Лубенець І. Г. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Нестерова І. А. Віктимологічний напрям запобігання злочинності у туристичній сфері
Сахарова О. Б. Види кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері державного резерву України
Федотова Г. В. Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення
Кримінальний процес та криміналістика
Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
Гаврилюк Л. В. Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами: кримінально-процесуальні засади
Дрозд В. Г. Сучасна парадигма диференціації кримінальної процесуальної форми
Шкуренко Х. І. Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Алєксєєва О. В. Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно- наслідкові зв’язки
Остапович В. П. Теоретичні засади проведення конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України
Міжнародне право
Аскеров Г. І. Исторические аспекты возникновения и развития института судебного представительства
Касимова А. І. Дети в условиях военных конфликтов
Магеррамов Б. І. Клевета в медиа: международный опыт в поиске правового решения проблемы
Теорія та філософія права
Жаровська І. М., Шай Р. Я. Новітні ознаки права в умовах глобалізаційних змін
Жуков С. В. Ґенеза розвитку категорії “доброчесність” у сучасній правовій науці
Кондратьєв Р. І. Окремі питання узгодження теорії антропоцентризму з нормативно- правовим регулюванням суспільних відносин
Сторінки історії
Ткаченко В. В., Кирієнко О. Ю. На варті інформаційної безпеки: до історії протидії шпигунській діяльності в Російській імперії в роки Першої світової війни
Окіпнюк В. Т. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929–1941 роки): історико-правовий аналіз
У номер
Кардашевський Ю. Р. Окремі аспекти аналізу ризиків у системі розвідувальної аналітичної діяльності