Up
Nauka i pravoohorona, 2017, №4 (Ukrainian version)
Full version (ukr)

Титул
Зміст
Reformation of law enforcement bodies
Bobrytskyi L. V. Проблеми адаптованості українського законодавства до загроз національній безпеці держави і військовій агресії
Boiko I. V. Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
Administrative law and process. Financial law and tax treatment
Vashchuk N. F. Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України
Gryshko O. M. Гармонізація законодавства України у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів із законодавством Європейського Союзу
Dolia L. M. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ
Kuchur I. A. Визначення правової природи адміністративної справи в судочинстві України
Коzhukhar О. V. Удосконалення взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду)
Koller Yu. S., Burbii A. V. Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Litvin N. A. Теоретичні підходи щодо правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
Onyshchenko S. M. Етапи становлення права громадян на мирні зібрання в Україні
Pluhatar T. A. Правовий статус органів поліції України як суб’єктів адміністративно- юрисдикційної діяльності
Podoynitsyn V. M. Перспективні напрями адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони
Rohach L. I. Принципи адміністративно-правової охорони господарських правовідносин
Riadinska V. O., Nefodov S. V. Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань
Samus Y. V. Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України
Smernitsky D. V. Науково-технічна діяльність як об’єкт адміністративно-правового забезпечення
Uralova Y. P. Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва
Khrystoforov A. B. Місцеві податки та збори: деякі проблеми введення в дію
Shopina I. M. Інформаційно-психологічні впливи як категорія інформаційного права: поняття, ознаки, особливості дослідження
Tsyganov О. G. Передумови запровадження інституту адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні
Criminal law and criminology
Andrushko A. V. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника
Blyzniuk I. L. Способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері державного резерву України
Blystiv T. I. Внутрішня (кримінальна, правоохоронна) розвідка в системі національної безпеки: зарубіжний досвід
Karpuntsov V. V. Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування
Kulyk O. G. Прогнозування злочинності в Україні: нормативно-правовий аспект
Kulyk O. G., Fyl R. S. Злочини проти прав на об’єкти промислової власності: поняття, ознаки та склад
Lubenets I. H. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Nesterova I. A. Віктимологічний напрям запобігання злочинності у туристичній сфері
Sakharova O. B. Види кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері державного резерву України
Fedotova G. V. Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення
Criminal procedure and criminalistics
Ablamskyi S. Y. Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
Hawryluk L. V. Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами: кримінально-процесуальні засади
Drozd V. G. Сучасна парадигма диференціації кримінальної процесуальної форми
Shkurenko H. I. Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства
Juridical psychology and pedagogy. Psychological support of law-enforcement activities
Alieksieieva O. V. Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно- наслідкові зв’язки
Ostapovych V. P. Теоретичні засади проведення конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України
International law
Huseyn Askerov Исторические аспекты возникновения и развития института судебного представительства
Aytadzh Kasimova Дети в условиях военных конфликтов
Bahruz Maharramov Клевета в медиа: международный опыт в поиске правового решения проблемы
Philosophy of rights
Zharovska I.M., Shay R.Y. Новітні ознаки права в умовах глобалізаційних змін
Zhukov S. V. Ґенеза розвитку категорії “доброчесність” у сучасній правовій науці
Kondratiev R. I. Окремі питання узгодження теорії антропоцентризму з нормативно- правовим регулюванням суспільних відносин
History
Tkachenko V. V., Kyriienko L. A. На варті інформаційної безпеки: до історії протидії шпигунській діяльності в Російській імперії в роки Першої світової війни
Okipniuk V. T. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929–1941 роки): історико-правовий аналіз
To the edition
Kardashevskyi Y. R. Окремі аспекти аналізу ризиків у системі розвідувальної аналітичної діяльності