Вгору
Наука і правоохорона, 2022, №1 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Теорія та філософія права. Порівняльне правознавство. Історія права та держави
Заросило В.О. Історико-правові причини війни в колишній Югославії і в Україні та їх порівняння
Непомящих В.Ю. Законодавчі засади охорони пам’яток історико-культурної спадщини в незалежній Україні
Чисніков В.М., Буран В.В. Учені–поліцеїсти Новоросійського (Одеського) університету П.М. Шеймін і О.Є. Назімов: життєвий шлях та наукова діяльність
Ярмиш О.Н., Греченко В.А. Злочинність у міліції УРСР у середині 1930-х років: основні аспекти
Адміністративне право і процес. Фінансове право
Аlekseenko I.V., Kobets M.P. Political and Legal Problems of Information Security in Public Governance in the Conditions of Globalization
Бойко І.В. Контроль забезпечення проведення перевірок службової діяльності органів Національної поліції України
Грущенко О.А., Буличева Н.А., Буличев А.О. Організаційно-правові засади впровадження інновацій у державному управлінні економічними і соціальними процесами в Україні на основі принципів інтеграції з Європейським Союзом
Pluhatar Tetiana, Lelet Serhii. Content, Features and Forms of Administrative-Jurisdictional Activity of the National Police of Ukraine
Смерницький Д.В. Сучасна проблематика вищої юридичної освіти
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Бова А.А. Страх населення перед злочинністю та оцінка розповсюдженості правопорушень в Україні
Гаврилюк Л.В. Особливості визнання показань з чужих слів доказом у кримінальному провадженні крізь призму судових рішень
Користін О.Є., Користін О.О. Загрози у сфері кібербезпеки в Україні
Кулик О.Г., Наумова І.В Кримінальна ситуація в Україні у 2021 році: основні тенденції
Федотова Г.В., Краснопольська Л.П. Вивчення зарубіжних підходів до врегулювання питання примирення винного з потерпілим як учасників кримінально-правових відносин
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В.І., Остапович В.П., Барко В.В. Результативність використання Каліфорнійського психологічного опитувальника в роботі з персоналом Національної поліції України
Криволапчук В.О., Барко В.І. Інваріантні організаційно-правові і психологічні особливості професійної поліцейської діяльності
П’янківська Л.В., Бойко-Бузиль Ю.Ю. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення з надання психологічної допомоги працівникам поліції після їх перебування в екстремальних ситуаціях