Up
Nauka i pravoohorona, 2020, №4 (Ukrainian version)
Full version (ukr)

ТИТУЛ
ЗМІСТ
Theory and philosophy of law. Comparative law. History of law and state
Чисніков В.М. Вшанування пам’яті Льва Толстого в Києві 8-12 листопада 1910 року: за матеріалами київської поліції (до 110-річчя з дня смерті письменника)
Administrative law and process. Financial law
Берлач Н.А. Сучасний стан участі України у міжнародних організаціях
Бойко І.В. Правове регулювання протидії злочинам з незаконного обігу та застосування вогнепальної зброї: зарубіжний досвід
Бочек О.І. Взаємодія Національної поліції України з населенням та іншими суб’єктами забезпечення публічної безпеки під час застосування поліцейських заходів примусу
Ващук Н.Ф. Використання досвіду КНР для вдосконалення адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості України
Вересенко Ю.В. Аналіз проблематики побудови системи принципів функціонування експертної служби Міністерства внутрішніх справ України
Веселова Л.Ю., Вербицький О.Д. Заходи адміністративно-правового забезпечення власної безпеки в органах поліції
Зозуля Д.В. Світова практика фінансування охорони здоров’я: моделі фінансування та страхова медицина
Кудря В.О., Колесник В.А. Професійна підготовка працівника поліції до застосування заходів примусу: досвід Сполучених Штатів Америки
Минюк О.Ю., Андросович В.С. Проблеми та напрями вдосконалення правового режиму державного майна
Опришко І.В. Корупція в Україні: стан та стратегія протидії
Рядінська В.О., Гурін Д.М. Правова характеристика процедури надання статусу біженця в Україні та її відповідність міжнародним процедурним стандартам у цій сфері
Филь Р.С. Система суб’єктів публічного адміністрування фармацевтичної галузі
Царук А.В. Імплементація європейських стандартів у систему правового забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності Держприкордонслужби України
Criminal law and criminology. Criminal and executive law
Вербенський М.Г. Громадська безпека як елемент національної безпеки: фактори впливу та суспільна значимість
Багаденко І.П. Особливості виявлення та документування протиправних діянь, передбачених статтею 301 КК України, що скоюються відносно дітей
Близнюк І.Л. Запобігання кримінальним та іншим правопорушенням на залізничному транспорті в умовах цифровізації господарської діяльності
Бова A.A. Страх перед злочинністю студентів м. Києва: досвід побудови та використання соціологічних індексів
Колесник B.A. Поняття та сутність насильства за ознаками статі
Краснопольська Л.П. Примирення винного з потерпілим у кримінально-правовому та кримінальному процесуальному полі
Рямзіна А.Ю. Домашнє насильство над кровними родичами: кримінологічна характеристика особи злочинця
Сахарова О.Б. Тінізація газової галузі при здійсненні видобування, транспортування та збуту газу
Собко Г.М. Фактори, які обумовлюють та формують прояви психічного насильства в Україні
Criminal procedure and criminalistics. Judicials expertises. Investigation and search operations
Пономаренко А.В. Окремі правові проблеми визнання показань з чужих слів доказом у кримінальному процесі України
Juridical psychology and pedagogy. Psychological support of law-enforcement activities
Барко В.І., Остапович В.П. Правові та соціальні особливості службової діяльності поліцейських нарядів охорони об’єктів і публічної безпеки
Сидоренко О.Ю. Психологічна адаптація до стресу працівників Національної поліції України за допомогою адаптивної копінг-поведінки