Up
Nauka i pravoohorona, 2018, №3 (Ukrainian version)
Full version (ukr)

Титул
Зміст
Administrative law and process. Financial law. Information law
Boiko I.V. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні
Bochek O.I. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною: міжнародний досвід
Zhvanko Y.P. Особливості правового регулювання обігу зброї у країнах Європейського Союзу
Yevchuk T.V. Механізм адміністративно-правового регулювання нагляду прокуратури за діяльністю Національної поліції України
Karpushova K.H. Постанови Верховного Суду України, що містять висновки щодо застосування норм права: оновлення системи податкового регулювання
Kykhtiuk R.M. Умови реалізації процесуального статусу позивача в адміністративному судочинстві
Kobets M.P., Bochek O.I. Застосування поліцейських заходів в аспекті дотримання прав людини і громадянина
Kozhukhar O.V. Сучасні проблеми адміністративно-правового забезпечення взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами і підрозділами Національної поліції України
Koller Y.S., Ponomarenko A.V. Особливості функціонування транспортної системи в окремих зарубіжних країнах: правовий аспект
Matsko V.A. Соціальне забезпечення учасників АТО: шляхи вдосконалення організаційного управління
Moisei L.O. Україна та НАТО в контексті політики стандартизації: адміністративно-правові аспекти
Opryshko I.V. Національна поліція України як суб’єкт реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ
Prykhodko O.O. Адміністративна відповідальність за окремі правопорушення у сфері рекламної діяльності
Riadinska V.O. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в Україні: концептуальні ідеї запровадження та реалізація на практиці
Smernitskyi D.V. Визначення та класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання науково-технічної діяльності
Subbot A.I. Система органів фінансового контролю
Tsyganov O.H., Rybinska A.P. Пріоритетні напрями розвитку системи надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України
Criminal law and criminology. Criminal and executive law
Alieksieieva O.V., Opanaciuk O.M. Групи ризику дітей в Україні: кримінологічний аналіз
Kulyk O.H. Методика прикладного прогнозування злочинності в Україні: основні положення
Lubenets I.H., Naumova I.V. Найпоширеніші види злочинів неповнолітніх: кримінологічна характеристика та тенденції
Popovych V.M. Методологія формування кримінологічної характеристики злочинів у сфері обороту об’єктів нерухомості
Popovych V.M, Balina S.N., Rasiuk A.O. Види кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері проведення операцій з об’єктами нерухомого майна
Svirin M.O. Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам Національною поліцією України (стан і напрями вдосконалення)
Criminal procedure and criminalistics. Judicials expertises. Investigation and search operations
Havryliyk L.V. Повноваження керівника органу досудового розслідування: окремі аспекти
Ponomarenko A.V. Процесуальні повноваження слідчих у кримінальному провадженні: проблеми реалізації
Theory and history of the state and the right. History of political and legal doctrines
Kosilova O.I. Виборча система як елемент політичної безпеки: політико-правовий аспект
Fedotova H.V. Історико-правові витоки нормативного регулювання відповідальності за проступки
Juridical psychology
Barko V. I., Kyriienko L.A., Barko V.V. Адаптація опитувальника "Великої п’ятірки" для використання психологами Національної поліції України
Bova A.A. Задоволеність службою в оцінках працівників практичних підрозділів поліції (за матеріалами онлайн-опитування 2017 року)
Ostapovych V.P. Теоретичні аспекти розробки професіограми дільничного офіцера Національної поліції України
Reviews
Kulyk O.H. Рецензія на монографію Ніколаєнко Т. Б. "Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців"
CONGRATULATIONS
Вітаємо головного наукового співробітника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності ДНДІ МВС України доктора юридичних наук, доцента, полковника міліції у відставці, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Володимира Миколайовича Чиснікова із 70-річним ювілеєм