Вгору
Наука і правоохорона, 2018, №3 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
Бойко І. В. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні
Бочек О. І. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною: міжнародний досвід
Жванко Ю. П. Особливості правового регулювання обігу зброї у країнах Європейського Союзу
Євчук Т. В. Механізм адміністративно-правового регулювання нагляду прокуратури за діяльністю Національної поліції України
Карпушова К. Г. Постанови Верховного Суду України, що містять висновки щодо застосування норм права: оновлення системи податкового регулювання
Кихтюк Р. М. Умови реалізації процесуального статусу позивача в адміністративному судочинстві
Кобець М. П., Бочек О. І. Застосування поліцейських заходів в аспекті дотримання прав людини і громадянина
Кожухар О. В. Сучасні проблеми адміністративно-правового забезпечення взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами і підрозділами Національної поліції України
Коллер Ю. С., Пономаренко А. В. Особливості функціонування транспортної системи в окремих зарубіжних країнах: правовий аспект
Мацько В. А. Соціальне забезпечення учасників АТО: шляхи вдосконалення організаційного управління
Мойсей Л. О. Україна та НАТО в контексті політики стандартизації: адміністративно-правові аспекти
Опришко І. В. Національна поліція України як суб’єкт реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ
Приходько О. О. Адміністративна відповідальність за окремі правопорушення у сфері рекламної діяльності
Рядінська В. О. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в Україні: концептуальні ідеї запровадження та реалізація на практиці
Смерницький Д. В. Визначення та класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання науково-технічної діяльності
Суббот А. І. Система органів фінансового контролю
Циганов О. Г., Рибінська А. П. Пріоритетні напрями розвитку системи надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Алєксєєва О. В., Опанасюк О. М. Групи ризику дітей в Україні: кримінологічний аналіз
Кулик О. Г. Методика прикладного прогнозування злочинності в Україні: основні положення
Лубенець І. Г., Наумова І. В. Найпоширеніші види злочинів неповнолітніх: кримінологічна характеристика та тенденції
Попович В. М. Методологія формування кримінологічної характеристики злочинів у сфері обороту об’єктів нерухомості
Попович В. М., Баліна С. Н., Расюк А. О. Види кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері проведення операцій з об’єктами нерухомого майна
Свірін М. О. Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам Національною поліцією України (стан і напрями вдосконалення)
Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність
Гаврилюк Л. В. Повноваження керівника органу досудового розслідування: окремі аспекти
Пономаренко А. В. Процесуальні повноваження слідчих у кримінальному провадженні: проблеми реалізації
Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень
Косілова О. І. Виборча система як елемент політичної безпеки: політико-правовий аспект
Федотова Г. В. Історико-правові витоки нормативного регулювання відповідальності за проступки
Юридична психологія
Барко В. І., Кирієнко Л. А., Барко В. В. Адаптація опитувальника "Великої п’ятірки" для використання психологами Національної поліції України
Бова А. А. Задоволеність службою в оцінках працівників практичних підрозділів поліції (за матеріалами онлайн-опитування 2017 року)
Остапович В. П. Теоретичні аспекти розробки професіограми дільничного офіцера Національної поліції України
Рецензії
Кулик О. Г. Рецензія на монографію Ніколаєнко Т. Б. "Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців"
Вітаємо
Вітаємо головного наукового співробітника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності ДНДІ МВС України доктора юридичних наук, доцента, полковника міліції у відставці, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Володимира Миколайовича Чиснікова із 70-річним ювілеєм