Вгору
Наука і правоохорона, 2018, №4 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Реформування правоохороних органів
Опришко І. В. Відомча юридична наука в системі органів МВС України: загальнотеоретичні підходи
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
Берлач Н. А., Кобець М. П. Особливості публічного адміністрування Німеччини: досвід для України
Бойко І. В. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні
Бойков А. Г. Автоматизовані системи управління інформаційною безпекою в життєдіяльності сучасного суспільства: правовий аспект
Ващук Н. Ф. Окремі кластери легкої промисловості України: адміністративно-правове регулювання
Кожухар О. В. Адміністративно-правовий статус інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії з органами і підрозділами Національної поліції України
Коллер Ю. С. Публічне адміністрування: сутність та зміст дефініції
Левченко К. Б. Формування нормативно-правового забезпечення державної політики із протидії домашньому насильству
Остапович В. П. Правові та психологічні аспекти використання поліграфних опитувань у Національній поліції України
Плугатар Т. А. Питання інтеграції громадського та відомчого контролю за дотриманням прав і свобод громадян Національною поліцією України
Расюк А. О., Буличев А. О. Порядок проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ України в контексті Закону України "Про Національну безпеку України"
Рядінська В. О., Карпушова К. Г. Рішення Верховного Суду України за результатами розгляду зразкової справи у податкових правовідносинах
Смерницький Д. В. Визначення та класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання науково-технічної діяльності
Федотова Г. В., Онищенко С. М. Суб’єкти реалізації права на мирні зібрання: проблема правового визначення
Циганов О. Г., Рибінська А. П. Поліцейські послуги як одна з форм поліцейської діяльності
Шаправський Т. О. Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель природно-заповідного фонду
Шопіна І. М. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Близнюк І. Л. Особливості виявлення злочинів, що вчиняються у системі державного матеріального резерву України
Левик В. Д. Формування кримінальної політики України та шляхи її реалізації
Лісняк В. В. Беспосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 320 КК України
Лубенець І. Г., Багаденко І. П. Правове забезпечення інформаційної безпеки дитини: аналіз зарубіжного досвіду
Лубенець І. Г., Наумова І. В. Найпоширеніші види злочинів неповнолітніх: кримінологічна характеристика та тенденції
Попович В. М. Понятійне відображення злочинів у сфері обігу об’єктів нерухомості
Сахарова О. Б. Тіньова економіка як підгрунтя економічної злочинності в Україні
Федотова Г. В. Запровадження поняття "кримінальний проступок" на законодавчому рівні в Україні
Филь Р. С. Становлення кримінально-правової охорони прав на об’єкти промислової власності на території України
Чорна О. С. Про узгодженість поглядів щодо безпосереднього об’єкта злочину "невиконання судового рішення" з теоретичними засадами класифікації об’єктів злочинів
Юридична психологія
Барко В. І., Барко В. В. Психологічні чинники роботи менеджера з особовим складом Національної поліції України
Барко В. І., Кирієнко Л. А., Барко В. В. Теоретико-психологічні засади використання суб’єктивних опитувальників при проведенні конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України
Бова А. А. Задоволеність службою в оцінках працівників практичних підрозділів поліції (за матеріалами онлайн-опитування 2017 року)
Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень
Бернадський Б. В. Штрих до портрета жандармського агента
Окіпнюк В. Т. Юридичне регулювання проведення слідчої діяльності органами державної безпеки УСРР у період формування тоталітарного режиму (кінець 1920-х - середина 1930-х років)
Чисніков В. М. Катеринославська сискна поліція: особовий склад та новації в карно-розшуковій справі (1905-1916 рр.)
Цивільне право та цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне право
Березовська К. І. Проблеми і перспективи ратифікації Гаазької конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення
Коваль І. Ф., Савчук К. О. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва
Рецензії
Шевченко А. Є. Рецензія на монографію Бернадського Б. В. "Контррозвідувальна діяльність Російської імперії в Україні (історико-правовий аспект)"