Up
Nauka i pravoohorona, 2018, №4 (Ukrainian version)
Full version (ukr)

Титул
Зміст
Reformation of law enforcement bodies
Opryshko I.V. Відомча юридична наука в системі органів МВС України: загальнотеоретичні підходи
Administrative law and process. Financial law. Information law
Berlach N.A., Kobets M.P. Особливості публічного адміністрування Німеччини: досвід для України
Boiko I.V. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні
Boikov A.H. Автоматизовані системи управління інформаційною безпекою в життєдіяльності сучасного суспільства: правовий аспект
Vashchuk N.F. Окремі кластери легкої промисловості України: адміністративно-правове регулювання
Kozhukhar O.V. Адміністративно-правовий статус інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії з органами і підрозділами Національної поліції України
Koller Y.S. Публічне адміністрування: сутність та зміст дефініції
Levchenko K.B. Формування нормативно-правового забезпечення державної політики із протидії домашньому насильству
Ostapovych V.P. Правові та психологічні аспекти використання поліграфних опитувань у Національній поліції України
Pluhatar T.A. Питання інтеграції громадського та відомчого контролю за дотриманням прав і свобод громадян Національною поліцією України
Rasiuk A.O., Bulychev A.O. Порядок проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ України в контексті Закону України "Про Національну безпеку України"
Riadinska V.O., Karpushova K.H. Рішення Верховного Суду України за результатами розгляду зразкової справи у податкових правовідносинах
Smernytskyi D.V. Визначення та класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання науково-технічної діяльності
Fedotova H.V., Onyshchenko S.M. Суб’єкти реалізації права на мирні зібрання: проблема правового визначення
Tsyhanov O.H., Rybinska A.P. Поліцейські послуги як одна з форм поліцейської діяльності
Shapravskyi T.O. Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель природно-заповідного фонду
Shopina I.M. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України
Criminal law and criminology. Criminal and executive law
Blyzniuk I.L. Особливості виявлення злочинів, що вчиняються у системі державного матеріального резерву України
Levyk V.D. Формування кримінальної політики України та шляхи її реалізації
Lisniak V.V. Беспосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 320 КК України
Lubenets I.H., Bahadenko I.P. Правове забезпечення інформаційної безпеки дитини: аналіз зарубіжного досвіду
Lubenets I. H., Naumova I.V. Найпоширеніші види злочинів неповнолітніх: кримінологічна характеристика та тенденції
Popovych V.M. Понятійне відображення злочинів у сфері обігу об’єктів нерухомості
Sakharova O.B. Тіньова економіка як підгрунтя економічної злочинності в Україні
Fedotova H.V. Запровадження поняття "кримінальний проступок" на законодавчому рівні в Україні
Fyl R.S. Становлення кримінально-правової охорони прав на об’єкти промислової власності на території України
Chorna O.S. Про узгодженість поглядів щодо безпосереднього об’єкта злочину "невиконання судового рішення" з теоретичними засадами класифікації об’єктів злочинів
Juridical psychology
Barko V.I., Barko V.V. Психологічні чинники роботи менеджера з особовим складом Національної поліції України
Barko V.I., Kyriienko L.A., Barko V.V. Теоретико-психологічні засади використання суб’єктивних опитувальників при проведенні конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України
Bova A.A. Задоволеність службою в оцінках працівників практичних підрозділів поліції (за матеріалами онлайн-опитування 2017 року)
Theory and history of the state and the right. History of political and legal doctrines
Bernadskyi B.V. Штрих до портрета жандармського агента
Okipniuk V.T. Юридичне регулювання проведення слідчої діяльності органами державної безпеки УСРР у період формування тоталітарного режиму (кінець 1920-х - середина 1930-х років)
Chysnikov V.M. Катеринославська сискна поліція: особовий склад та новації в карно-розшуковій справі (1905-1916 рр.)
Civil law and сivil process. Family law. International law
Berezovska K.I. Проблеми і перспективи ратифікації Гаазької конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення
Koval I.F., Savchuk K.O. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва
Reviews
Shevchenko A.Y. Рецензія на монографію Бернадського Б. В. "Контррозвідувальна діяльність Російської імперії в Україні (історико-правовий аспект)"