Вгору
Наука і правоохорона, 2021, №4 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Теорія та філософія права. Порівняльне правознавство. Історія права та держави
Бондаренко В.Д., Семенишин М.О. Поліцейське капеланство в Україні: становлення, зміст діяльності, перспективи розвитку
Чисніков В.М. Полковник міліції М.М. Польськой (1931-1985) – легенда карного розшуку Луганщини (до 90-річчя з дня народження)
Адміністративне право і процес. Фінансове право
Бойко І.В. Правове регулювання у сфері інформаційної безпеки неповнолітніх
Бортник В.А., Бондарчук А.С., Заросило В.О. Об’єктивна сторона погрози або насильства щодо журналіста
Жукова Є.О. Мета та місія публічного адміністрування: правові аспекти
Колесник В.А. Правові проблеми протидії деструктивним інформаційним впливам у сучасному інформаційному просторі
Lelet Serhii, Pluhatar Tetiana. Foreign Experience of the Legal Regulation in Police Management and its Use in Ukraine
Лісниченко Л.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження стратегічних комунікацій у систему державного управління
Мацько В.А. Антикорупційні обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб під час проходження служби в Національній поліції України: проблеми правового регулювання
Минюк О.Ю., Коваленко О.М. Правове регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг: порівняльна характеристика законодавства України та Європейського союзу
Минюк О.Ю., Красько В.В. Корпоративні відносини: наукове тлумачення та актуальна судова практика
Онопрієнко С.Г. Об’єкт забезпечення інформаційної безпеки у сфері публічного адміністрування
Подойніцин В.М. Європейський союз і закон збройного конфлікту
Смерницький Д.В. Правові засади фінансового забезпечення сфери технічного регулювання
Суббот А.І. Порівняльне адміністративне правознавство як інструмент європеїзації науки адміністративного права
Хальота А.І. Правовий статус поліцейських в Україні та шляхи його вдосконалення
Циганов О.Г., Рибінська А.П. Поняття та особливості публічного адміністрування органів системи МВС у сфері внутрішньої безпеки України
Шопіна І.М. Громадські ради при органах публічного адміністрування як суб’єкти демократичного цивільного контролю у секторі безпеки і оборони
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Багаденко І.П. Особливості виявлення та документування випадків домашнього насильства, вчиненого дітьми
Баліна С.Н. Активність протиправних захоплень і поглинань підприємств (рейдерства) в Україні та стан нормативно-правового забезпечення протидії їм
Близнюк І.Л. Види та способи вчинення злочинів та інших правопорушень при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг
Лубенець І.Г., Чабайовський Т.В. Кримінологічна характеристика дитини-кривдника
Оцел В.В. Кримінологічна характеристика випадків домашнього насильства (ст. 126-1 КК) в Україні
Попович В.М. Терміни і поняття – неологізми як засіб віддзеркалення процесу рейдерського поглинання підприємств
Процик Л.С., Бурбій А.В. Зарубіжний досвід правової регламентації запобігання і протидії домашньому насильству та можливості його застосування в Україні
Рямзіна А.Ю. Сексуальні домагання за місцем роботи як різновид насильства щодо жінок за ознакою статі
Сахарова О.Б. Тінізація та криміналізація енергетичної галузі при здійсненні виробництва, постачання та продажу електричної енергії
Свірін М.О. Використання міжнародного досвіду у запобіганні в Україні незаконному обігу вогнепальної зброї та боєприпасів
Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність
Пономаренко А.В. Визнання показань з чужих слів доказом у кримінальному провадженні: проблеми вітчизняної теорії та практики