Вгору
Наука і правоохорона, 2017, №3 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Реформування правоохороних органів
Смерницький Д. В., Неня О. В. Реформування наукової і науково-технічної діяльності в системі МВС України: питання адміністративно-правового регулювання
Бойко І. В. Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
Циганов О. Г., Бурбій А. В. Аналіз зарубіжної практики надання поліцейських послуг
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань
Загиней З. А. Зайняття іншою оплачуваною діяльністю як складова антикорупційної заборони
Алєксєєва О. В. Адміністративні правопорушення, скоєні неповнолітніми, у світлі явища підліткової дезадаптації
Бабаскін А. Ю. Ковенанти в кредитних договорах: закордонна та українська практика
Буличев А. О., Доля Л. М. Адміністративно-правове регулювання запобігання корупції в системі МВС України
Гаврилюк Л. В. Організаційно-правові засади вдосконалення діяльності уповноважених підрозділів системи МВС з питань запобігання і виявлення корупції
Коллер Ю. С. Місце та роль заходів примусу в діяльності Національної поліції України
Литвин Н. А. Проблеми правового регулювання інформаційної безпеки України
Циганов О. Г. Правове забезпечення надання адміністративних послуг правоохоронними органами України
Бєлінська Я. Ю. Шляхи підвищення ефективності взаємодії господарських судів з громадськістю
Ващук Н. Ф. Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України
Рогач Л. І. Поняття господарських правовідносин як об’єкта адміністративно-правової охорони
Кримінальне право та кримінологія
Кулик О. Г., Наумова І. В. Засудження та покарання осіб, що вчинили злочини в Україні: сучасні тенденції
Близнюк І. Л. "Тіньовий” обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: постановка проблеми
Лубенець І. Г. Загальносоціальні заходи запобігання насильству серед учнів середніх шкіл
Сахарова О. Б. “Тіньовий” ринок землі: основні механізми вчинення незаконного відчуження земельних ділянок
Свірін М. О. Протидія та запобігання Національною поліцією незаконним заволодінням транспортними засобами (правові та кримінологічні аспекти)
Родіонова Т. В. Місце вчинення тривалих злочинів
Толочко Г. В. Оцінка працівниками поліції ставлення населення до їх діяльності
Филь Р. С. Поняття та сутність промислової власності як об’єкта кримінально-правової охорони в Україні
Шапочка С. В. Міжнародні стандарти з кібербезпеки та досвід боротьби з кіберзлочинністю і кібершахрайством
Кримінальний процес та криміналістика
Дрозд В. Г. Сутність досудового розслідування як стадії кримінального провадження
Пономаренко А. В. Приводи та підстави для вжиття заходів забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства
Климчук В. П. Проблеми отримання процесуального статусу свідків фізичними особами, залученими як поняті у процесі кримінального судочинства (ч. 7 ст. 223 КПК України)
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В. І., Остапович В. П. Значення принципу невизначеності в поліцейському менеджменті
Барко В. В., Барко В. І., Остапович В. П. Психолого-правові засади проведення поліграфних опитувань у системі МВС України
Білогурова С. В., Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. Адаптація “індивідуально- типологічного опитувальника” для використання при проведенні конкурсу на службу до поліції
Сторінки історії
Гулієв А. Д., Алойева К. І. Сравнительный анализ многопартийных динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Россия, Грузия, Азербайджан)
Скоркин К. В. Войска специального назначения на територии Украины в 1918–1919 годах
Рецензії
Білоус В. Т. Рецензія на монографію Филь С.П. “Захист прав інтелектуальної власності у сфері митної діяльності в Україні: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення”
Користін О. Є. Рецензія на монографію Вітвіцького С.С. “Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації”
Мулукаев Р. С. Полезный и интересный труд по истории уголовного сыска Украины