Вгору
НАУКА І ПРАВООХОРОНА
ISSN (Print): 2072-8670
DOI: 10.36486/np
Журнал «Наука і правоохорона»

Науковий журнал «Наука і правоохорона» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління, правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються оригінальні науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки.

  • Засновано 2007 року.
  • Засновник – Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України.
  • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 13082-1966 Р від 21 серпня 2007 року.
  • Включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8 (категорія “Б”). (Наказ МОН України від 15 жовтня 2019 року № 1301).
  • Науковий журнал посів І місце в конкурсі на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2010 році, ІІ місце у 2011 і 2012 роках та ІІІ місце у 2014 році.
  • Рекомендований вченою радою Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Розділи журналу:

2023

повна версія:статті журналу:

№ 1, 2023 укр
№ 2, 2023 укр
№ 3, 2023 укр
№ 4, 2023 укр