Вгору
ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ
Журнал «Наука і правоохорона»

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Науковий журнал є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління, правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються оригінальні науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки.

Головний редактор - Вербенський Михайло Георгійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Заступник головного редактора - Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Відповідальний секретар - Плугатар Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.