Up
Nauka i pravoohorona, 2014, №2 (Ukrainian version)
Full version (ukr)

Титул
Зміст
Human rights
Protsenko Т. О., Logvinenko О. І. Навколишнє природне середовище під час воєнних конфліктів в контексті міжнародного права
Administrative law and process
Гулієв А. Д. Права человека в условиях борьбы с терроризмом: двойные стандарты
Shopina I. M. Управлінські та адміністративні відносини: проблеми взаємозв’язку
Pluhatar T. A. Визначення сутності та змісту поняття “правоохоронна система”
Smernitsky D. V. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності
Tsyganov О. G. Основні стадії процедури з надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ
Гвоздецький В. Д. Корупція в Україні: результати оцінювання та напрями формування громадської думки
Tanryverdiyev I. Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності
Поліщук М. Г. Порівняльний аналіз діяльності захисника в адміністративному процесі в Україні та у Великобританії
Зьолка В. Л. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян як суб’єктів охорони державного кордону України
Борщевський І. В. Судова практика як джерело права в Україні
Біленчук П. Д. Методологічні основи наукового забезпечення діяльності органів правосуддя в Україні
Zhurba I. O. Відповідач у цивільному процесі та способи захисту його прав: актуальні питання
Краснояров Ф. Ф. Форми і методи управління органами внутрішніх справ в забезпеченні законності та правопорядку
Мілевська А. Ю. Правове регулювання участі прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення
Мілевський А. П. Проблема відмежування адміністративних від інших публічно-правових відносин, що виникають в діяльності органів прокуратури
Рямзіна А. Ю. Сутність та значення стадії підготовки справ про адміністративні проступки, що посягають на здійснення народного волевиявлення
Бунечко В. І. Проблеми наукового забезпечення підвищення довіри громадськості до діяльності Служби безпеки України
Чабан В. П. Підготовка та прийняття нормативно-правових актів органами публічної адміністрації
Kushnarova O. V. Принципи, функції та завдання уніфікації нормативної правової термінології
Максименко О. В. Адміністративно-правове забезпечення права дитини на вільне висловлювання думки
Синчук В. Л. Поняття та види суб’єктів контролю за діяльністю органів прокуратури
Мельник О. М. Адміністративно-правові заходи підвищення морально-етичних вимог до поведінки працівників митної служби
Fyl R. S., Fyl S. P. Патентна інформація як складова науково технічної діяльності
Criminal law and criminology
Kulyk O. G. Кримінологічне дослідження злочинності в Україні: перспективи розвитку
Horoh O. P. Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання: теоретичні та прикладні проблеми
Лісняк В. В. Суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 320 КК України
Naumova I. V. Кримінологічна характеристика осіб, які потерпіли від злочинів, в Україні
Fedotova G. V. Врегулювання інституту кримінальних проступків у сучасному правовому полі
Кришевич О. В. Значна шкода як особливо кваліфікуюча ознака складу злочину шахрайства
Azarov D. S. Законопроект «Про кримінальні проступки» № 4712: окремі міркування щодо класифікації кримінальних правопорушень
Criminal procedure and criminalistics. Investigation and search operations
Никифорчук Д. Й., Заблоцька О. Ю. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового розслідування під час здійснення кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди службовими особами, які обіймають відповідальні посади
Juridical psychology and pedagogy. Psychological support of law-enforcement activities
Кушнарьов С. В. Психологічна профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ
Kotliar Yu. V. Рестандартизація 16-факторного особистісного опитувальника Р. Кеттелла
Кирієнко Л. А., Осадча О. В. Психологічний аналіз суїцидальної поведінки
Лазаренко О. О. Застосування ситуаційної профілактики правопорушень як складова правопорядку
Амонс М. О. Психологічна характеристика діяльності співробітників кримінально- виконавчої служби та основні параметри її іміджу в сучасних умовах
Dudnik L. M. Особливі методики проведення занять із господарсько-правових дисциплін у вищих навчальних закладах
Financial law and tax treatment
Riadinska V. O. Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб від роялті: проблеми правового регулювання
Mihalchich V. M. Податковий суверенітет як складова державного суверенітету країни 256
Чемерис М. С. Участь фінансово-кредитних установ у відносинах з гарантування і страхування вкладів фізичних осіб
Civil law and сivil process. Family law. Economical law
Muzika L. A. Окремі питання кодифікації: цивільно-правовий аспект
Чернявська Т. І., Калінюк А. Л. Механізм захисту суб’єктивних авторських прав на драматичні твори та наслідки його порушення
Ustymenko T. P. Особливості відповідальності сторін за договором перевезення
Berezovska K. I. Співвідношення права на таємницю усиновлення і права дитини знати своїх батьків
Галдецька І. Г. Особливості педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі 294 системи МВС України
Reviews
Шевченко А. Є. Громадський контроль за пенітенціарною системою в Україні: становлення та історичний досвід
Zarosylo V. O. Суспільна безпека - пріоритетний напрям адміністративно-правових досліджень в Україні