Вгору
Наука і правоохорона, 2014, №2 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Права людини
Проценко Т. О., Логвиненко О. І. Навколишнє природне середовище під час воєнних конфліктів в контексті міжнародного права
Адміністративне право і процес
Гулієв А. Д. Права человека в условиях борьбы с терроризмом: двойные стандарты
Шопіна І. М. Управлінські та адміністративні відносини: проблеми взаємозв’язку
Плугатар Т. А. Визначення сутності та змісту поняття “правоохоронна система”
Смерницький Д. В. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності
Циганов О. Г. Основні стадії процедури з надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ
Гвоздецький В. Д. Корупція в Україні: результати оцінювання та напрями формування громадської думки
Танривердієв І. Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності
Поліщук М. Г. Порівняльний аналіз діяльності захисника в адміністративному процесі в Україні та у Великобританії
Зьолка В. Л. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян як суб’єктів охорони державного кордону України
Борщевський І. В. Судова практика як джерело права в Україні
Біленчук П. Д. Методологічні основи наукового забезпечення діяльності органів правосуддя в Україні
Журба І. О. Відповідач у цивільному процесі та способи захисту його прав: актуальні питання
Краснояров Ф. Ф. Форми і методи управління органами внутрішніх справ в забезпеченні законності та правопорядку
Мілевська А. Ю. Правове регулювання участі прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення
Мілевський А. П. Проблема відмежування адміністративних від інших публічно-правових відносин, що виникають в діяльності органів прокуратури
Рямзіна А. Ю. Сутність та значення стадії підготовки справ про адміністративні проступки, що посягають на здійснення народного волевиявлення
Бунечко В. І. Проблеми наукового забезпечення підвищення довіри громадськості до діяльності Служби безпеки України
Чабан В. П. Підготовка та прийняття нормативно-правових актів органами публічної адміністрації
Кушнарьова О. В. Принципи, функції та завдання уніфікації нормативної правової термінології
Максименко О. В. Адміністративно-правове забезпечення права дитини на вільне висловлювання думки
Синчук В. Л. Поняття та види суб’єктів контролю за діяльністю органів прокуратури
Мельник О. М. Адміністративно-правові заходи підвищення морально-етичних вимог до поведінки працівників митної служби
Филь Р. С., Филь С. П. Патентна інформація як складова науково технічної діяльності
Кримінальне право та кримінологія
Кулик О. Г. Кримінологічне дослідження злочинності в Україні: перспективи розвитку
Горох О. П. Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання: теоретичні та прикладні проблеми
Лісняк В. В. Суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 320 КК України
Наумова І. В. Кримінологічна характеристика осіб, які потерпіли від злочинів, в Україні
Федотова Г. В. Врегулювання інституту кримінальних проступків у сучасному правовому полі
Кришевич О. В. Значна шкода як особливо кваліфікуюча ознака складу злочину шахрайства
Азаров Д. С. Законопроект «Про кримінальні проступки» № 4712: окремі міркування щодо класифікації кримінальних правопорушень
Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова діяльність
Никифорчук Д. Й., Заблоцька О. Ю. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового розслідування під час здійснення кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди службовими особами, які обіймають відповідальні посади
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Кушнарьов С. В. Психологічна профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ
Котляр Ю. В. Рестандартизація 16-факторного особистісного опитувальника Р. Кеттелла
Кирієнко Л. А., Осадча О. В. Психологічний аналіз суїцидальної поведінки
Лазаренко О. О. Застосування ситуаційної профілактики правопорушень як складова правопорядку
Амонс М. О. Психологічна характеристика діяльності співробітників кримінально- виконавчої служби та основні параметри її іміджу в сучасних умовах
Дудник Л. М. Особливі методики проведення занять із господарсько-правових дисциплін у вищих навчальних закладах
Фінансове право та податкові відносини
Рядінська В. О. Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб від роялті: проблеми правового регулювання
Михалчич В. М. Податковий суверенітет як складова державного суверенітету країни 256
Чемерис М. С. Участь фінансово-кредитних установ у відносинах з гарантування і страхування вкладів фізичних осіб
Цивільне право та цивільний процес. Сімейне право. Господарське право
Музика Л. А. Окремі питання кодифікації: цивільно-правовий аспект
Чернявська Т. І., Калінюк А. Л. Механізм захисту суб’єктивних авторських прав на драматичні твори та наслідки його порушення
Устименко Т. П. Особливості відповідальності сторін за договором перевезення
Березовська К. І. Співвідношення права на таємницю усиновлення і права дитини знати своїх батьків
Галдецька І. Г. Особливості педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі 294 системи МВС України
Рецензії
Шевченко А. Є. Громадський контроль за пенітенціарною системою в Україні: становлення та історичний досвід
Заросило В. О. Суспільна безпека - пріоритетний напрям адміністративно-правових досліджень в Україні