Вгору
Наука і правоохорона, 2017, №4 (українська версія)
Номер цілком

Титул
Реформування правоохороних органів
Бобрицький Л. В. Проблеми адаптованості українського законодавства до загроз національній безпеці держави і військовій агресії
Бойко І. В. Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Ващук Н. Ф. Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України
Гришко О. М. Гармонізація законодавства України у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів із законодавством Європейського Союзу
Доля Л. М. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ
Качур І. А. Визначення правової природи адміністративної справи в судочинстві України
Кожухар О. В. Удосконалення взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду)
Коллер Ю. С., Бурбій А. В. Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Литвин Н. А. Теоретичні підходи щодо правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
Онищенко С. М. Етапи становлення права громадян на мирні зібрання в Україні
Плугатар Т. А. Правовий статус органів поліції України як суб’єктів адміністративно- юрисдикційної діяльності
Подойніцин В. М. Перспективні напрями адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони
Рогач Л. І. Принципи адміністративно-правової охорони господарських правовідносин
Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань
Самусь Є. В. Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України
Смерницький Д. В. Науково-технічна діяльність як об’єкт адміністративно-правового забезпечення
Уралова Ю. П. Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва
Христофоров А. Б. Місцеві податки та збори: деякі проблеми введення в дію
Шопіна І. М. Інформаційно-психологічні впливи як категорія інформаційного права: поняття, ознаки, особливості дослідження
Циганов О. Г. Передумови запровадження інституту адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні
Кримінальне право і кримінологія
Андрушко А. В. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника
Близнюк І. Л. Способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері державного резерву України
Блистів Т. І. Внутрішня (кримінальна, правоохоронна) розвідка в системі національної безпеки: зарубіжний досвід
Карпунцов В. В. Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування
Кулик О. Г. Прогнозування злочинності в Україні: нормативно-правовий аспект
Кулик О. Г., Филь Р. С. Злочини проти прав на об’єкти промислової власності: поняття, ознаки та склад
Лубенець І. Г. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Нестерова І. А. Віктимологічний напрям запобігання злочинності у туристичній сфері
Сахарова О. Б. Види кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері державного резерву України
Федотова Г. В. Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення
Кримінальний процес і криміналістика
Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
Гаврилюк Л. В. Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами: кримінально-процесуальні засади
Дрозд В. Г. Сучасна парадигма диференціації кримінальної процесуальної форми
Шкуренко Х. І. Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Алєксєєва О. В. Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно- наслідкові зв’язки
Остапович В. П. Теоретичні засади проведення конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України
Міжнародне право
Аскеров Г. І. Исторические аспекты возникновения и развития института судебного представительства
Касимова А. І. Дети в условиях военных конфликтов
Магеррамов Б. І. Клевета в медиа: международный опыт в поиске правового решения проблемы
Філософія права
Жаровська І. М., Шай Р. Я. Новітні ознаки права в умовах глобалізаційних змін
Жуков С. В. Ґенеза розвитку категорії “доброчесність” у сучасній правовій науці
Кондратьєв Р. І. Окремі питання узгодження теорії антропоцентризму з нормативно- правовим регулюванням суспільних відносин
Сторінки історії
Ткаченко В. В., Кирієнко О. Ю. На варті інформаційної безпеки: до історії протидії шпигунській діяльності в Російській імперії в роки Першої світової війни
Окіпнюк В. Т. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929–1941 роки): історико-правовий аналіз
У номер
Кардашевський Ю. Р. Окремі аспекти аналізу ризиків у системі розвідувальної аналітичної діяльності