Up
Nauka i pravoohorona, 2017, №4 (Ukrainian version)
Номер цілком

Титул
Reformation of law enforcement bodies
Бобрицький Л. В. Проблеми адаптованості українського законодавства до загроз національній безпеці держави і військовій агресії
Бойко І. В. Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі
Administrative law and process. Financial law and tax treatment
Ващук Н. Ф. Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України
Гришко О. М. Гармонізація законодавства України у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів із законодавством Європейського Союзу
Доля Л. М. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ
Качур І. А. Визначення правової природи адміністративної справи в судочинстві України
Коzhukhar О. V. Удосконалення взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду)
Коллер Ю. С., Бурбій А. В. Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Литвин Н. А. Теоретичні підходи щодо правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
Онищенко С. М. Етапи становлення права громадян на мирні зібрання в Україні
Pluhatar T. A. Правовий статус органів поліції України як суб’єктів адміністративно- юрисдикційної діяльності
Подойніцин В. М. Перспективні напрями адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони
Рогач Л. І. Принципи адміністративно-правової охорони господарських правовідносин
Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань
Самусь Є. В. Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України
Smernitsky D. V. Науково-технічна діяльність як об’єкт адміністративно-правового забезпечення
Уралова Ю. П. Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва
Христофоров А. Б. Місцеві податки та збори: деякі проблеми введення в дію
Шопіна І. М. Інформаційно-психологічні впливи як категорія інформаційного права: поняття, ознаки, особливості дослідження
Tsyganov О. G. Передумови запровадження інституту адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні
Criminal law and criminology
Андрушко А. В. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника
Близнюк І. Л. Способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері державного резерву України
Блистів Т. І. Внутрішня (кримінальна, правоохоронна) розвідка в системі національної безпеки: зарубіжний досвід
Карпунцов В. В. Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування
Кулик О. Г. Прогнозування злочинності в Україні: нормативно-правовий аспект
Кулик О. Г., Филь Р. С. Злочини проти прав на об’єкти промислової власності: поняття, ознаки та склад
Лубенець І. Г. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Нестерова І. А. Віктимологічний напрям запобігання злочинності у туристичній сфері
Сахарова О. Б. Види кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері державного резерву України
Fedotova G. V. Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення
Criminal procedure and criminalistics
Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
Hawryluk L. V. Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами: кримінально-процесуальні засади
Дрозд В. Г. Сучасна парадигма диференціації кримінальної процесуальної форми
Шкуренко Х. І. Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства
Juridical psychology and pedagogy. Psychological support of law-enforcement activities
Алєксєєва О. В. Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно- наслідкові зв’язки
Остапович В. П. Теоретичні засади проведення конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України
International law
Аскеров Г. І. Исторические аспекты возникновения и развития института судебного представительства
Касимова А. І. Дети в условиях военных конфликтов
Магеррамов Б. І. Клевета в медиа: международный опыт в поиске правового решения проблемы
Philosophy of rights
Жаровська І. М., Шай Р. Я. Новітні ознаки права в умовах глобалізаційних змін
Жуков С. В. Ґенеза розвитку категорії “доброчесність” у сучасній правовій науці
Кондратьєв Р. І. Окремі питання узгодження теорії антропоцентризму з нормативно- правовим регулюванням суспільних відносин
History
Ткаченко В. В., Кирієнко О. Ю. На варті інформаційної безпеки: до історії протидії шпигунській діяльності в Російській імперії в роки Першої світової війни
Окіпнюк В. Т. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929–1941 роки): історико-правовий аналіз
To the edition
Кардашевський Ю. Р. Окремі аспекти аналізу ризиків у системі розвідувальної аналітичної діяльності