Вгору
Наука і правоохорона, 2017, №2 (українська версія)
Номер цілком

Титул
Реформування правоохороних органів
Смерницький Д. В. Державна політика у сфері науково-технічної діяльності
Бойко І. В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні
Бочек О. І. Міжнародні стандарти застосування сили та вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Криволапчук В. О., Лелет С. М. Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України
Музика-Стефанчук О. А. Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики
Шопіна І. М., Коропатнік І. М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування 3бройних Cил України
Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Поняття державних (місцевих) гарантій: нормативно-правові та доктринальні підходи
Свиридюк Н. П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект
Коллер Ю. С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України
Легенький М. І. Юридична відповідальність суб’єктів реалізації державної політики у сфері освіти
Мойсей Л. О. Військове майно як предмет корупції чи знаряддя забезпечення національної безпеки України: адміністративно-правові аспекти
Плугатар Т. А. Характеристика стадій проваджень у справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються органами Національної поліції України
Циганов О. Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України
Алєксєєва О. В. Генеза інституту адміністративної відповідальності суб’єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні
Гущин О. О. Інформаційна культура учасників міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки
Білошкап В. О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини
Онищенко С. М. Реалізація права на мирні зібрання за умов зміцнення в Україні інститутів громадянського суспільства
Осьмак С. Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права
Кушнір М. В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців
Кримінальне право і кримінологія
Кулик О. Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект
Попович В. М. Праксеологічні основи формування понятійного апарату із проблем тінізації та детінізації суспільних відносин
Підюков П. П., Устименко Т. П., Конюшенко Я. Ю. Імплементація міжнародно-правових норм у чинне вітчизняне законодавство має бути об’єктивною й виваженою
Федотова Г. В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку
Баліна С. Н., Расюк А. О. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування
Бова А. А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
Доля Л. М. Державна цільова правоохоронна програма як спосіб реалізації обов’язку держави щодо протидії злочинності
Свірін М. О. Суб’єкти запобігання злочинності в Україні
Михальченко О. М. Головні напрями вдосконалення кримінально-правової протидії корупції в Україні
Кримінальний процес і криміналістика
Климчук В. П. Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
Пономаренко А. В. Сучасний стан захисту свідків в Україні
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В. І., Остапович В. П. Психологічні можливості використання структурованого інтерв’ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України
Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. Вивчення питання пpo ставлення до поліцейських менеджерів з використанням семантичного диференціалу
Ярема Н. Ю., Пампура І. І. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства
Кирієнко Л. А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою