Вгору
Наука і правоохорона, 2020, №2 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Теорія та філософія права. Порівняльне правознавство. Історія права та держави
Непомящих В.Ю. Історія виникнення підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю в Україні
Цивільне право та цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право
Музика Л.А. Про соціальну обумовленість становлення цивільно-правової політики України (за результатами соціологічного дослідження)
Адміністративне право і процес. Фінансове право
Бойко І.В. Правовий механізм перевірки на доброчесність працівників Національної поліції України
Бойков А.Г. Проблеми вдосконалення адміністративно-правового забезпечення цивільно-військового співробітництва в Україні
Доля Л.М., Колесник В.А. Ризик як правова категорія у сфері громадської безпеки та цивільного захисту
Заросило В.О., Євчук Т.В., Заросило В.В. Розвиток понятійно-термінологічного апарату у питаннях запобігання і протидії розповсюдженню інфекційних хвороб та його вплив на діяльність правоохоронних органів
Коваль М.В. Сутність і зміст адміністративно-правового регулювання забезпечення обігу зброї в Україні
Коллер Ю.С. Національна транспортна система як необхідна складова ефективного публічного адміністрування у сфері зв’язку в Україні
Косілова О.І. Правова природа політичних прав та свобод
Мулявка Д.Г. Концептуальні підходи до розгляду приватної детективної та недержавної охоронної діяльності як категорії наукового пізнання
Плугатар Т.А., Лелет С.М. Адміністративно-правові відносини у сфері управління в Національній поліції України
Рядінська В.О., Ірха Ю.Б. Заборони та обмеження щодо одержання подарунків: міжнародне та національне правове регулювання
Тригубенко М.В. Застосування фінансово-кредитних інструментів як форми державної підтримки наукових установ: правове забезпечення в Україні
Циганов О.Г. Нормативно-правове забезпечення політики України щодо відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донбасу
Филь Р.С. Адміністративно-правове забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні
Шопіна І.М. Стратегічні комунікації як правова категорія: поняття та розвиток
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Багаденко І.П., Оцел В.В. Сучасні загрози безпеці мешканців Києва та соціально-економічна ситуація: кореляційний аспект
Бочек О.І. Види насильства щодо жінок в умовах збройного конфлікту на Сході України
Лубенець І.Г., Толочко Г.В., Наумова І.В. Інтернет-ризики та загрози для неповнолітніх користувачів: кримінологічний аспект
Музика А.А. Проблема кримінально-правової ідеології в Україні
Попович В.М. Лісогосподарська діяльність як об’єкт злочинного посягання: термінологічно-понятійне віддзеркалення
Трепак В.М. Корупція в правоохоронній та судовій системі: особливості проявів та протидії
Федотова Г.В., Лісниченко Л.В. Заходи запобігання грабежам та розбійним нападам на загальносоціальному рівні
Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність
Климчук В.П. Визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі України: історико-правовий генезис
Пономаренко А.В. Порядок визнання доказів недопустимими за кримінальним процесуальним законодавством країн пострадянського простору
Міжнародне право
Буличева Н.А., Буличев А.О. Основні положення міжнародних двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій
Інформаційне право. Право інтелектуальної власності
Онопрієнко С.Г. Інформаційна безпека сфери публічного адміністрування
Филь С.П. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України з позиції національної безпеки
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В.І., Остапович В.П. Правові та соціальні характеристики службової діяльності керівників територіальних підрозділів Національної поліції України
Криволапчук В.О., Процик Л.С. Психологічні та юридичні особливості реінтеграції учасників бойових дій
Остапович В.П. Правові та психологічні особливості службової діяльності поліцейських патрульної поліції Національної поліції України
Остапович І.П. Особливості профілактичної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України
Рецензії
Михайленко Д.Г. Рецензія на навчально-методичне видання «Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків (для поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України)»
Ярмиш Н.М. Комплексний підхід до проблеми протидії корупції: синтезований погляд правоохоронця-практика та науковця (рецензія на монографію В.М. Трепака «Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми».