Вгору
Наука і правоохорона, 2019, №4 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Теорія та філософія права. Порівняльне правознавство. Історія права та держави
Алєксєєнко І.В. Реконцептуалізація міграційних процесів доби глобалізації: політико- правовий аспект
Крошко В.П. Логічна структура сиску професора О.Ю. Шумілова (до 63-річчя від дня народження й річниці смерті)
Мельник В.С. Еволюція міжнародно-правового статусу Суецького каналу після Другої світової війни
Окіпнюк В.Т. Органи МДБ УРСР на завершальному етапі сталінського тоталітарного режиму (1946-1953 рр.): історико-правове дослідження
Рекотов П.В. Нормативні засади діяльності державних комісій із розслідування злочинів на території, звільненій від гітлерівських загарбників
Шопіна І.М. Розвиток правової культури у сучасних умовах державотворення
Конституційне право. Муніципальне право.
Буханевич О.М., Івановська А.М. Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика
Адміністративне право і процес. Фінансове право
Базан О.В. Об’ єкти адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища
Бакал В.П. Адміністративно-правові аспекти ресурсного забезпечення Національної поліції України
Бойко І.В. Аналітична робота у сфері поліцейської діяльності в Україні
Бойков А.Г. Цивільно-військове співробітництво в сучасній Україні: необхідність удосконалення
Будзинський М.П. Корупційні ризики щодо “призначень” та “конкурсів” у Національній поліції України
Гурін Д.М. Наявність цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань як необхідна умова визнання адміністративно-правового статусу біженця
Заїчко К.В. Правові засади публічного адміністрування у сфері зв’язку в Україні
Ковальчук А.Ю., Коваль О.М. Гендерний баланс у законодавстві з питань забезпечення безпеки (на прикладі протимінної діяльності в Україні)
Кондуфорова Л.В. Сутність адміністративно-правових засобів захисту приватних інтересів
Куварзін О.С. Удосконалення адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення готівкових розрахунків
Лелет С.М Проблемні питання запобігання конфлікту інтересів у Національній поліції України
Литвин Н.А. Напрями підвищення рівня правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної податкової служби України
Приходько В.І. Суб’єкти адміністративно-правової профілактики транспортних пригод в Україні
Прохоров К.О. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як один із засобів запобігання корупції
Самсін Р.І. Правовий режим доходів від господарської діяльності як додаткового джерела витрат на оборону
Самусь Є.В. Адміністративно-правові принципи та гарантії діяльності органів системи МВС України щодо здійснення функцій технічного регулювання
Терещук В.В. Публічне адміністрування як правова категорія: аналіз підходів
Ткачук С.П. Нормативно-правове забезпечення публічних закупівель в Україні
Тригубенко М.В. Зарубіжний досвід надання грантів як засобу підтримки наукових досліджень
Тургут Гаджи огли Салаєв Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері
Циганов О.Г. Моніторинг сервісної діяльності та особливості його здійснення у сфері публічного адміністрування
Филь С.П. Стадії провадження у справах про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України
Шейбут Д.В. Особливості оцінки ризиків і загроз, пов’язаних із міграційними процесами в Україні
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Бурбій А.В. Загальна характеристика ознак злочинів проти виборчих прав
Климчук В.П. Проблеми застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини у практичній діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України
Плухатар Т.А. Заходи щодо запобігання злочинності серед неповнолітніх в Україні
Федотова Г.В., Бурбій А.В. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти виборчих прав
Филь Р.С. Характеристика ознак предмета злочинів проти прав на об’єкти промислової власності
Чорна О.С. Про тлумачення ознак суб’єкта складу злочину “невиконання судового рішення”
Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність
Гаврилюк Л.В. Процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування
Пономаренко А.В. Гарантії правової захищеності слідчих під час здійснення ними процесуальної діяльності: проблеми сьогодення
Рибальський О.В., Соловйов В.І., Чернявський С.С., Журавель В.В. Особливості сучасних імовірнісних технологій судової експертизи
Шульга О.О. Правові й організаційні проблеми призначення та проведення судово- мистецтвознавчої експертизи у кримінальному судочинстві України
Міжнародне право
Алексеев С.О. Норми міжнародного права у правовій системі України: теоретичні підходити
Буличева Н.А., Буличев А.О., Доля Л.М. Розвиток міжнародної співпраці України у сфері медіації
Зумруд Захир кызы Велиева. Концептуальные основы права собственности как фундаментального права человека
Косілова О.І. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина за функціями прав у правовій системі Німеччини
Інформаційне право. Інтелектуальна власність
Онопрієнко С.Г. Протидія загрозам національній безпеці в інформаційній сфері: правовий аспект
Юридична психологія. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В.І., Кирієнко Л.А., Барко В.В. Можливості використання адаптованого опитувальника діагностики емоційного інтелекту психологами Національної поліції України
Остапович В.П. Правові та психологічні особливості організації психопрофілактичної роботи керівниками підрозділів Національної поліції України
Вітаємо
Ярмиш О.Н., Чисніков В.М. Професор Роланд Сергійович Мулукаєв - учений зі світовим ім’ям (до 90-річчя з дня народження)