Вгору
Наука і правоохорона, 2019, №2 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Теорія та філософія права. Порівняльне правознавство. Історія права та держави
Бондаренко В.Д. Свобода совісті як об’єкт правового регулювання в сучасній Україні
Чисников В.Н. Нормативно-правовое регулирование внутреннего (агентурного) наблюдения в органах политического сыска Российской империи начала ХХ в. : некоторые дискуссионные вопросы современной историографии
Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р.
Конституційне право. Муніципальне право
Вербенський М.Г. Забезпечення свободи волевиявлення громадян під час виборів Президента України 2019 року: правовий аспект
Адміністративне право і процес. Фінансове право
Берлач Н.А. Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України в Донецькій та Луганській областях
Білоус В.Т., Стасюк О.Л. Адміністративно-правові гарантії реалізації правозахисної функції в Україні
Kryvolapchuk V.O. Preventive Activities of the National Police of Ukraine in the Current Legal Sphere
Protsenko Т.O. Forming and Implementation of Gender Equality Policy in the System of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Рядінська В.О., Коллер Ю.С., Діхтяренко К.Ю. Поняття монетарних металів та їх співвідношення із категорією «банківські метали»
Солдатенко О.В. Відновлення державного суверенітету в окремих районах України: політичні підходи та наукове обґрунтування
Циганов О.Г. Види поліцейських послуг в Україні та організаційно-правове забезпечення їх надання
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Дрозд В.Г. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як умова досягнення завдань кримінального провадження
Заросило В.О. Організована злочинність у сучасному світі та в Україні: форми, види та зміни
Користін О.Є., Собко Г.М. Методологічні засади осмислення феномена «насильство» у кримінальному праві
Кулик О.Г. Кримінальна ситуація в Україні: сучасні тенденції
Мартиненко О.А. Робота поліції в умовах деокупації: зарубіжний досвід та криміногенні виклики
Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху і крайня необхідність
Музика А.А. Спеціальна конфіскація за Кримінальним кодексом України: науково-практичний коментар
Попович В.М. Методологія термінологічно-понятійного відображення криміногенних процесів у сфері економіки
Svyrydiuk N.P. Rationale of the Concept of Anti-Criminal Intelligence of Law Enforcement Agencies in Ukraine
Федотова Г.В., Лісниченко Л.В. Стан науково-теоретичної розробленості проблем запобігання грабежам та розбійним нападам
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В.І., Барко В.В., Кирієнко Л.А. Розроблення україномовного опитувальника толерантності до невизначеності для використання в Національній поліції України
Рецензії
Бортник Н.П. Тенденції вдосконалення термінологічного апарату адміністративно-процесуальної теорії (рецензія на монографію Тернущака М.М. «Правова природа адміністративного процесу в контексті публічного адміністрування»)