Вгору
Наука і правоохорона, 2019, №1 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
3міст
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації
Адміністративне право і процес. Фінансове право
Адамчук О.Ф. Атестаційні провадження в адміністративному процесі
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Алєксєєва О.В., Опанасюк О.М. Групи ризику дітей в Україні: кримінологічний аналіз
Багаденко І.П., Оцел В.В. Забезпечення безпеки громадян у мегаполісах (на прикладі окремих зарубіжних країн)
Інтелектуальна власність. Інформаційне право
Литвин Н.А. Наукові підходи щодо визначення поняття державної інформаційної політики в Україні