Вгору
Наука і правоохорона, 2018, №2 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
Проценко Т. О., Мойсей Л. О. Основні прояви корупції у сфері соціального захисту військовослужбовців та заходи з протидії й запобігання
Білоус В. Т., Тернущак М. М. Удосконалення положень адміністративного судочинства щодо спрощеного позовного провадження
Смерницький Д. В. Правове регулювання науково-технічної діяльності
Артем’єв С. Р., Малько О. Д. Цивільний захист як чинник системи забезпечення національної безпеки
Бойко В. І. Адміністративна поліцейська діяльність
Доля Л. М. Використання міжнародного стандарту ISO 31000: 2009 у здійсненні оцінки корупційних ризиків в Україні
Жванко Ю. П. Сучасний стан нормативно-правового регулювання відносин у сфері обігу зброї в Україні
Карпушова К. Г. Загальнотеоретичні підходи до визначення категорії "судові акти" (крізь призму співвідношення з категоріями "юридичний акт" та "правовий акт")
Кихтюк Р. М. Окремі аспекти участі відповідачів в адміністративному судочинстві
Кожухар О. В. Генезис, поняття та сутність взаємодії інститутів поліції та громадянського суспільства
Литвин Н. А. Правовий режим податкової інформації в діяльності органів Державної фіскальної служби України
Мороз Є. С. Адміністративно-правова охорона сфери державного фінсового контролю в Україні
Неня О. В. Інформаційні процеси як предметні сфери інформаційного права
Плугатар Т. А. Контроль за діяльністю Національної поліції України
Рядінська В. О. Врахування ступеня споріднення під час оподаткування спадщини: пережиток минулого
Рядінський Є. О. Сутність державної фіскальної монополії на виробництво спирту
Суббот А. І. Досвід країн світу щодо діяльності органів державного фіскального контролю, зокрема у розгляді справ про адміністративні проступки
Шапочка Т. І. Окремі аспекти правового регулювання колекціонування антикварної зброї
Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
Бова А. А. Ставлення населення України до діяльності поліції: перші результати реформи
Горох О. П. Підстави та умови звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
Дацюк В. Б. Етапи формування кримінально-правового забезпечення охорони корпоративних відносин в Україні
Лубенець І. Г., Наумова І. В. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх за період 2002-2017 рр.
Митич С. П. Характеристика особистості злочинця, що вчиняє злочин у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів
Попович В. М., Баліна С. Н., Расюк А. О. Види кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері проведення операцій з об’єктами нерухомого майна
Сахарова О. Б. Альтернативна методика оцінки обсягу тіньової економіки
Свірін М. О. Шляхи вдосконалення протидії та запобігання організованій злочинності в Україні в сучасних умовах
Чисніков В. Н. Центральное дактилоскопическое бюро при главном тюремном управлении министерства юстиции Российской империи: организация и деятельность (1906 - 1916 гг.)
Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність
Гаврилюк Л. В. Правовий статус слідчих: деякі аспекти
Климчук В. П. Організаційно-правові аспекти вдосконалення діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України в сучасних умовах
Пономаренко А. В. Процесуальні гарантії забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження
Федотова Г. В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків
Конституційне право. Муніципальне право
Бурбій А. В. Нормативно-правові засади забезпечення гендерної рівності в Україні
Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень
Косілова О. І. Індикатори політичної безпеки держави
Юридична психологія
Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В. Теоретичні і прикладні засади розробки професіограми оперуповноваженого карного розшуку Національної поліції України
Остапович В. П. Психологічні детермінанти поведінкових стратегій керівників підрозділів Національної поліції України