Вгору
Наука і правоохорона, 2018, №1 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Реформування правоохороних органів
Вербенський М. Г. Міжнародний досвід та вітчизняна практика реформування поліції
Користін О. Є., Кардашевський Ю. Р. Можливості та загрози ефективності правоохоронної діяльності в цифрову епоху
Оцел В. В. Реформування системи Національної поліції України: результати соціологічного Інтернет-опитування
Смерницький Д. В. Сучасний стан правового регулювання науково-технічної діяльності
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Криволапчук В. О., Гришко О.М. Вимоги до осіб приватних та державних виконавців : порівняльно - правовий аналіз
Александров М. Є. Складові механізму адміністративно-правового регулювання у сфері безпечності промислової продукції України
Бойко І. В. Інформаційно-аналітична робота як окремий напрям управлінської діяльності в системі МВС України
Буличев А. О., Буличева Н. А. Характеристика основних категорій військовослужбовців Національної гвардії України
Ващук Н. Ф. Адміністративно-правове регулювання легкої промисловості України в умовах сьогодення
Дем’янчук Ю. В. Основні характеристики міжнародних практик запобігання та протидії корупції
Доля Л. М. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ
Кобець М. П. Проблемні питання забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб під час реалізації державних житлових програм
Кожухар О. В. Типи та форми взаємодії інститутів громадянського суспільства з підрозділами Національної поліції України
Коллер Ю. С., Бурбій А. В. Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих у автоматичному режимі
Пономаренко А. В., Коллер Ю. С. Правові засади використання безпілотних літальних апаратів в Україні
Костяшкін І. О. Зобов’язальний зміст права власності як умова поєднання приватних та публічних інтересів
Литвин Н. А. Правове забезпечення функцій інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України
Лук’янчикова В. Є. Дотримання прав людини при фото -, відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні
Мандриченко Ю. О. Характеристика окремих матеріально-правових гарантій діяльності органів фінансового контролю
Міхеєв М. В. Адміністративно-правове забезпечення виконавчого провадження
Мисливий В. А. Безпілотний автотранспорт як резерв запобігання аварійності
Павлов Д. М., Заблоцька О. Ю., Гончаренко Е. М. Теоретико-правові засади підвищення ефективності фінансового контролю та аудиту в секторі безпеки і оборони України
Плугатар Т. А. Зміст та види адміністративно-наглядової діяльності органів Національної поліції України
Подойніцин В. М. Адміністративно-правова класифікація суб’єктів стандартизації у сфері оборони
Рядінська В. О. Генезис бюджетного законодавства щодо фінансування соціальних виплат особам, які потребують соціальної допомоги через необхідність утримуватим дітей, та перспективи його подальшого розвитку
Рядінський Є. О. Державне регулювання виробництва та обігу алкогольної продукції в Україні, його завдання та види
Самусь Є. В. Технічне регулювання як один із напрямів діяльності органів системи міністерства внутрішніх справ України
Филь С. П. Загальна характеристика порушення митних правил при переміщенні товарів, що порушують права інтелектуальної власності
Кримінальне право та кримінологія
Бова А. А. Ставлення населення України до діяльності поліції : перші результати реформи
Бондаренко М. С. Заохочувальні норми, передбачені розділом ХІІІ КК України
Горох О. П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за порушення правил безпеки дорожнього руху
Криворучко І. О. Самопроголошені "Донецька та Луганська народні республіки" як терористичні організації : аналіз судової практики
Кулик О. Г. Аналіз та прогнозування злочинності правоохоронними органами: міжнародний досвід
Митич С. П. Особливості державного регулювання і контролю у сфері виробництва та обліку лікарських засобів в Україні
Ніколаєнко Т. Б. Поняття та ознаки військового злочину
Провоторов О. П. Правові підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за законодавством України
Сахарова О. Б. Тіньова економіка як загроза національній безпеці України
Свірін М. О., Давидова М. М. Теоретико-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання незаконному наркообігу
Федотова Г. В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків
Чисніков В. М. Головне тюремне управління Російської імперії під керівництвом генерала П. Г. Курлова (жовтень 1907 р. - грудень 1908 р.)
Кримінальний процес та криміналістика
Климчук В. П. Правовий статус фізичних осіб, упроваджених у злочинне середовище оперативними підрозділами України і слідчими, та забезпечення їх безпеки у процесі кримінального судочинства
Никифорчук В. Д. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються у сфері банківських електронних платежів
Юридична психологія. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В. І., Дубова І. О., Барко В. В. Теоретичні аспекти розробки професіограм основних видів службової діяльності в Національній поліції України
Кирієнко Л. А. Діагностика психологічної сумісності працівників поліцейських підрозділів
Остапович В. П. Оцінювання профпридатності працівників Національної поліції України за допомогою методу співбесіди
Цивільне право
Гуменюк К. П. Особливості механізму визнання відумерлою земельної ділянки сільськогосподарського призначення
Музика Л. А. Кореляція предмета цивільного права та предмета цивільно-правової політики
Сторінки історії
Скоркин К. В. Народный комиссариат внутренних дел Украинской ССР в 1919 году
Рецензії
Проценко Т. О. Рецензія на монографію Міхайліної Т. В. "Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи"