Вгору
Наука і правоохорона, 2017, №2 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ
Реформування правоохороних органів
Смерницький Д. В. Державна політика у сфері науково-технічної діяльності
Бойко І. В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні
Бочек О. І. Міжнародні стандарти застосування сили та вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Криволапчук В. О., Лелет С. М. Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України
Музика-Стефанчук О. А. Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики
Шопіна І. М., Коропатнік І. М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування 3бройних Cил України
Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Поняття державних (місцевих) гарантій: нормативно-правові та доктринальні підходи
Свиридюк Н. П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект
Коллер Ю. С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України
Легенький М. І. Юридична відповідальність суб’єктів реалізації державної політики у сфері освіти
Мойсей Л. О. Військове майно як предмет корупції чи знаряддя забезпечення національної безпеки України: адміністративно-правові аспекти
Плугатар Т. А. Характеристика стадій проваджень у справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються органами Національної поліції України
Циганов О. Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України
Алєксєєва О. В. Генеза інституту адміністративної відповідальності суб’єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні
Гущин О. О. Інформаційна культура учасників міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки
Білошкап В. О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини
Онищенко С. М. Реалізація права на мирні зібрання за умов зміцнення в Україні інститутів громадянського суспільства
Осьмак С. Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права
Кушнір М. В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців
Кримінальне право та кримінологія
Кулик О. Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект
Попович В. М. Праксеологічні основи формування понятійного апарату із проблем тінізації та детінізації суспільних відносин
Підюков П. П., Устименко Т. П., Конюшенко Я. Ю. Імплементація міжнародно-правових норм у чинне вітчизняне законодавство має бути об’єктивною й виваженою
Федотова Г. В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку
Баліна С. Н., Расюк А. О. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування
Бова А. А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
Доля Л. М. Державна цільова правоохоронна програма як спосіб реалізації обов’язку держави щодо протидії злочинності
Свірін М. О. Суб’єкти запобігання злочинності в Україні
Михальченко О. М. Головні напрями вдосконалення кримінально-правової протидії корупції в Україні
Кримінальний процес та криміналістика
Климчук В. П. Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
Пономаренко А. В. Сучасний стан захисту свідків в Україні
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В. І., Остапович В. П. Психологічні можливості використання структурованого інтерв’ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України
Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. Вивчення питання пpo ставлення до поліцейських менеджерів з використанням семантичного диференціалу
Ярема Н. Ю., Пампура І. І. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства
Кирієнко Л. А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою