Вгору
Наука і правоохорона, 2017, №1 (українська версія)
Номер цілком (укр)

Титул
Зміст
Адміністративне право і процес. Фінансове право та податкові відносини
Проценко Т. О., Пшенична А. В. Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення культурних прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні
Білоус В. Т. Правове регулювання інвестиційної безпеки – складова фінансової безпеки держави
Берлач Н. А., Филь С. П. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Рядінська В. О., Коллер Ю. С. Законодавча ініціатива стосовно звуження соціальних прав на пенсійне забезпечення колишніх працівників міліції
Смерницький Д. В. Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні
Плугатар Т. А., Суховетрук І. І. Особливості здійснення правоохоронними органами України проваджень за скаргами громадян: адміністративно-правові засади
Бойков А. Г. Обов’язки внутрішньо переміщених осіб як елемент їх правового статусу
Буличев А. О., Буличева Н. А. Правове регулювання інвестиційної безпеки – складова фінансової безпеки держави
Легенький М. І. Проблеми адміністративно-правового регулювання у сфері освіти
Мойсей Л. О. Децентралізація управлінських рішень як спосіб подолання корупції у сфері безпеки та оборони: адміністративно-правові аспекти
Тильчик О. В. Інформаційне забезпечення діяльності контролюючих органів у протидії тінізації економіки
Циганов О. Г. Державна політика України у сфері надання адміністративних послуг
Александров М. Є. Адміністративно-правове забезпечення якості промислової продукції в Радянській Україні у 1922–1991 роках
Ващук Н. Ф. Адміністративно-правовий вплив на розвиток ринку продукції легкої промисловості
Кобець М. П. Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні
Михальченко О. М. Стан та особливості організаційно-правової інфраструктури запобігання корупції в Україні
Кримінальне право та кримінологія
Вербенський М. Г. Протидія злочинності: проблеми та перспективи
Кулик О. Г. Злочинність як соціальне явище: суттєві ознаки та визначення поняття
Баліна С. Н. Кримінологічний аналіз статистичних показників злочинності в установах, підприємствах, організаціях України за видами економічної діяльності за 2013–2015 роки
Бова А. А. Методичні аспекти крос-національних соціологічних опитувань щодо віктимізації та безпеки
Буржинський В. А., Кіріленко Ф. О. Аналіз статистичних даних про осіб, які вчинили злочини, за кримінологічними типами та видами
Климчук В. П. Шляхи вдосконалення протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні в сучасних умовах (кримінально-правовий аспект)
Наумова І. В. Оцінка молоддю проблеми злочинності та діяльності органів поліції щодо боротьби з нею
Расюк А. О. Криміналізація економіки: теоретико-методологічні підходи до визначення поняття
Свірін М. О. Злочинність та її негативні наслідки
Федотова Г. В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку
Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза
Шульга О. О. Науково-методичні основи забезпечення мистецтвознавчих досліджень
Лук’янчиков Б. Є., Лук’янчикова В. Є. Проблемні питання виявлення ознак сп’яніння у водіїв транспортних засобів
Пономаренко А. В., Осіпов О. О. Деякі аспекти застосування тимчасового вилучення майна в кримінальному процесі України
Права людини
Алєксєєва О. В. Шляхи реалізації майнових і немайнових прав дітей після розлучення батьків (на основі зарубіжного досвіду)
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Барко В. І., Остапович В. П., Кирієнко Л. А. Структурна модель професійної управлінської компетентності керівника підрозділу Національної поліції України
Барко В. І., Бєлогурова С. В., Кирієнко Л. А. Теоретичні засади вдосконалення професійного психологічного відбору кадрів для Національної поліції України
Котляр Ю. В. Формування навичок командної взаємодії у підрозділах поліції
Конституційне право. Міжнародне право
Адилов Н. А. Специализированные учреждения ООН и защита прав ребенка
Бабаева А. Д. Конституционные принципы регулирования прав частной собственности в Азербайджанской Республике
Биришик Ф. Ш. Понятие страхования и договор страхования в законодательстве Турецкой Республики
Драйф А. Д. Войны за Палестину и их международно-правовые последствия
Исаев Р. И. Международно-правовое регулирование транзита энергоносителей: теория и практика
Мамедов Х. М. Европейская Хартия языков и правовой статус языков национальных меньшинств в государствах Южного Кавказа
Реформування правоохороних органів
Доля Л. М., Циганов О. Г. Заходи Міністерства внутрішніх справ України щодо забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки
Бойко І. В. Основні напрями діяльності системи МВС в сучасних умовах
Сторінки історії
Скоркин К. В. Украинское советское правительство в эмиграции в 1919 году
Чисніков В. М. Сискна поліція в Україні за часів Pосійської імперії (1880–1917 рр.): історіографічний аспект
Рецензії
Пархоменко Н. М. Рецензія на монографію "Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України", кандидата юридичних наук Коцюби Р.О.