Вгору
Наука і правоохорона, 2014, №1 (українська версія)
Титул
Адміністративне право і процес
Криволапчук В. О., Клименко В. М. Аналіз адміністративно-правових засад діяльності державної служби охорони при МВС України
Смерницький Д. В. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення прав інтелектуальної власності
Герасименко О. В. Таємниця як об’єкт правових відносин в інформаційній сфері
Дудник О. В. Окремі аспекти та сучасний стан профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні і за кордоном
Євчук Т. В. Механізм адміністративно-правового регулювання нагляду прокуратури за діяльністю органів внутрішніх справ України
Заросило Н. В. Підстави для класифікації нормативно-правових актів
Живицька Л. І. Суд як орган правосуддя, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення
Кримінальне право та кримінологія
Горох О. П. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (окремі проблеми судової практики)
Азаров Д. С. Врахування ступеня тяжкості злочину при призначенні покарання із застосуванням ст. 69 КК України (за результатами узагальнення судової практики)
Міронкін О. В. До питання про способи захисту права спільної власності в судовому порядку
Права людини
Плугатар Т. А. Міжнародні та національно-правові засади регулювання права людини на недоторканність приватного життя
Левківська О. П. Впровадження в Україні позитивного досвіду зарубіжних країн щодо запобігання катуванню та іншому жорстокому поводженню з людьми в діяльності поліцейських органів
Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова діяльність
Мовчан А. В. Actual issues of the obtaining of investigation and search information under modern conditions
Гаврилюк Л. В. Деякі особливості застосування електронних засобів контролю під час досудового розслідування
Фінансове право та податкові відносини
Рядінська В. О. Legal problems of the taxation of natural persons incomes from fees for the use of funds involved in the deposit
Бухтіяров О. С. Європейські тенденції фінансування систем соціального забезпечення
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Підюков П. П., Дронова О. С., Мазур С. Л., Бобко Т. В. Психологічний тренінг у роботі з працівниками ОВС
Котляр Ю. В., Чабайовський Т. В. До питання аналізу стану службової дисципліни і законності в підрозділах органів внутрішніх справ
Сторінки історії
Кожухар О. В. Організаційно-правові засади створення 4-го Управління НКВС в умовах Другої світової війни