Вгору
Наука і правоохорона, 2013, №4 (українська версія)
Права людини
Проценко Т. О., Логвиненко О. І. Свобода переконань і їх вільне вираження: міжнародний досвід
Долгий С. А. Theoretical and legal characteristics of the constitutional law of citizenst to the liberty of assosiations
Адміністративне право і процес
Криволапчук В. О. Адміністративно-правове забезпечення законності в системі надійності працівників кримінальної міліції
Смерницький Д. В. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення прав інтелектуальної власності
Циганов О. Г. Недоліки сучасної практики надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ
Кобко Є. В. Тектологічні підходи до активізації управління органами внутрішніх справ при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру
Кримінальне право та кримінологія
Багаденко І. П., Левківська О. П. Удосконалення нормативно-правових актів у сфері використання “зелених кімнат” під час допиту дітей
Zablotska O. Y., Кобець М. П. Criminal and legal protection of a person: Pro et Contra
Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова діяльність
Федотова Г. В., Климчук В. П. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі
Григорчук Є. В. Поняття процесуального інтересу та правової позиції свідка у кримінальному судочинстві України
Журба А. І. Емерджентність спрямовуючих факторів кримінального судочинства України
Фінансове право та податкові відносини
Білоус В. Т., Ковтун В. М. Правова природа фінансових санкцій, що застосовуються за порушення податкового законодавства
Чайка В. В. Спрощена система оподаткування: сучасні тенденції правового регулювання
Михалчич В. А. Окремі проблеми врегулювання уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням між Україною та Китайською Народною Республікою
Козієнко І. С. Формування та розвиток американської моделі венчурного фінансування
Тарабановська О. О. Штрафи як вид неподаткових доходів місцевих бюджетів та система їх адміністрування
Цивільне право
Музика Л. А. Міжгалузева категорія “гроші” у сфері цивільно- та фінансово-правової політики
Лазько О. М. Висновок експерта як засіб доказування у цивільному процесі
Міронкін О. В. Загальні положення захисту права спільної власності в судовому порядку
Юридична психологія та педагогіка. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності
Котляр Ю. В. Алгоритм аналізу професійно важливих якостей працівників ОВС (психодіагностичний підхід)