Вгору
ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ
Журнал «Наука і правоохорона»

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Науковий журнал є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління, правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються оригінальні науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки.

Наукова рада журналу:

Вербенський Михайло Георгійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Департаменту аналітичної роботи та організації управління Міністерства внутрішніх справ України – голова Наукової ради;

Проценко Тарас Олександрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, перший заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України – заступник голови Наукової ради;

Гончаренко Владлен Гнатович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України;

Геєць Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України;

Копиленко Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України;

Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

Панов Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Селіванов Анатолій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України;

Тихий Володимир Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії – керівник Київського регіонального наукового центру Національної академії правових наук України;

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

Головний редактор - Криволапчук Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України ;

Заступник головного редактора - Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Відповідальний секретар - Плугатар Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.