Ukr Eng
Титульна сторінка Смерницький Д. В. Державна політика у сфері науково-технічної діяльності Бойко І. В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні Бочек О. І. Міжнародні стандарти застосування сили та вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку Криволапчук В. О., Лелет С. М. Пріоритетні  напрями  вдосконалення  адміністративно- правового регулювання управління в Національній поліції України Музика-Стефанчук О. А. Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики Шопіна І. М., Коропатнік І. М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування 3бройних Cил України Рядінська В. О., Нефьодов С. В. Поняття державних (місцевих) гарантій: нормативно- правові та доктринальні підходи Свиридюк Н. П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект Коллер Ю. С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України Легенький М. І. Юридична відповідальність суб’єктів реалізації державної політики у сфері освіти Мойсей Л. О. Військове майно як предмет корупції чи знаряддя забезпечення національної безпеки України: адміністративно-правові аспекти Плугатар Т. А. Характеристика стадій проваджень у справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються органами Національної поліції України Циганов О. Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України Алєксєєва О. В. Генеза інституту адміністративної відповідальності суб’єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні Гущин О. О. Інформаційна культура учасників міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки Білошкап В. О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини Онищенко С. М. Реалізація права на мирні зібрання за умов зміцнення в Україні інститутів громадянського суспільства Осьмак С. Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права Кушнір М. В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців Кулик О. Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект Попович В. М. Праксеологічні основи формування понятійного апарату із проблем тінізації та детінізації суспільних відносин Підюков П. П., Устименко Т. П., Конюшенко Я. Ю. Імплементація міжнародно-правових норм у чинне вітчизняне законодавство має бути об’єктивною й виваженою Федотова Г. В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку Баліна С. Н., Расюк А. О. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях,  установах  України  за  видами  економічної  діяльності:  результати опитування Бова А. А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Доля Л. М. Державна цільова правоохоронна програма як спосіб реалізації обов’язку держави щодо протидії злочинності Свірін М. О. Суб’єкти запобігання злочинності в Україні Михальченко О. М. Головні напрями вдосконалення кримінально-правової протидії корупції в Україні Климчук В. П. Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства Пономаренко А. В. Сучасний стан захисту свідків в Україні Барко В. І., Остапович В. П. Психологічні можливості використання структурованого інтерв’ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. Вивчення питання пpo ставлення до поліцейських менеджерів з використанням семантичного диференціалу Ярема Н. Ю., Пампура І. І. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства Кирієнко Л. А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою
Наука і правоохорона, 2017, №2