Ukr Eng 2017 1, 2017 ukr 2, 2017 ukr 3, 2017 ukr 4, 2017 ukr 1, 2017 eng 2, 2017 eng 3, 2017 eng 4, 2017 eng 1, 2017 ukr 2, 2017 ukr 3, 2017 ukr 4, 2017 ukr
номери цілком:
номери постатейно:
англійська версія:
Періодичність: чотири рази на рік Мови видання: українська, російська, англійська. Розділи журналу: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРІОРИТЕТИ, РЕФОРМУВАННЯ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ РЕЦЕНЗІЇ НАУКОВЕ ЖИТТЯ Редакційна колегія Редакційна політика Контакти
НАУКА І ПРАВООХОРОНА ISSN (Print): 2072-8670 Науковий журнал «Наука і правоохорона» є  платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління ,  правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються оригінальні науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки. Засновано 2007 року Засновник – Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 13082-1966 Р від 21 серпня 2007 року Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 26 травня 2014 року № 642) Науковий журнал посів І місце в конкурсі на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2010 році, ІІ місце у 2011 і 2012 роках та ІІІ місце у 2014 році Рекомендований вченою радою Державного науково-  дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.